MINDFULNESS

Co to jest mindfulness?

Mindfulness, co dosłownie oznacza uważność, jest praktykowaniem życia w świadomości. Jest doświadczaniem tego, co przynosi nam życie z pozycji obserwatora. Praktyka oparta na świeckich metodach medytacji zaczerpniętych z medytacji buddyjskiej, pogłębia wgląd w siebie oraz sprzyja doświadczeniu prawdy o sobie. Jest procesem, który ma ogromny wpływ na naszą kondycję zdrowotną oraz poczucie szczęścia, co jest poparte licznymi badaniami klinicznymi. Praktykując mindfulness kierujemy naszą uwagę na to co dzieje się w danej chwili w nas samych i dookoła, w otoczeniu w którym jesteśmy. Ważne w tej praktyce jest aby była ona świadoma, przytomna, celowa i nieosądzająca. Jednak najprawdziwszą definicją tego zjawiska jest nasza własna, jaką stwarzamy sobie będąc w procesie.

Czym jest kurs MBSR?

MBSR jest programem praktyki uważności oraz redukcji stresu bazującym na rozwoju własnych zasobów emocjonalnych, który otwiera drogę do głębokiej wewnętrznej przemiany.  Został opracowany przez dr Jona Kabat – Zinna pod koniec lat 70, który jest założycielem Kliniki Redukcji Stresu Center For Mindfulness przy klinice uniwersyteckiej w Worcester w stanie Massachusetts (USA), jako odpowiedź na potrzebę skutecznej terapii chronicznego bólu i zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresje czy napady lęku u osób chorych. Obecnie jest wykorzystywany w szpitalach w USA i w Niemczech jako leczenie uzupełniające do terapii medycznych oraz psychoterapii. Badania kliniczne potwierdzają realną poprawę w funkcjonowaniu mózgu i jego obszarów związanych z pamięcią, koncentracją czy radzeniem sobie ze stresem.

Program trwa 8 tygodni, w czasie których uczysz się formalnej praktyki medytacji, uważności skupionej na ciele i oddechu oraz poznajesz coraz to nowsze obszary zastosowań nowo nabytych umiejętności. Zaczynasz doświadczać wzrostu umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach, zmniejszania psychicznych i fizycznych objawów stresu oraz wzmocnienia postawy akceptacji siebie. Nabywasz umiejętność uważnej obserwacji myśli i emocji, świadomego zarządzanie swoim życiem. Polepszają się Twoje relacje ze sobą i innymi poprzez wzmocnienia postawy życzliwości. Doświadczasz wzrostu świadomości w odniesieniu do tworzonych relacji, zwiększenia zdolności do relaksu i odczuwania przyjemności. Zwiększasz poziom zadowolenia z życia, wzmacniasz poczucie wpływu, sensowności życia i zaufania do rzeczywistości. Zdobywasz narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Umiesz być tu i teraz.

Jak trenować uważność?

Ważne jest to, aby trening był regularny. Rozpoczęcie drogi uważności może być poważnym zobowiązaniem podjętym z samym sobą do podjęcia systematycznej ale również ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Jego forma może być różna, począwszy od uważności w codziennych aktywnościach wykonywanych przez nas każdego dnia, poprzez jogę aż do formalnej praktyki medytacji. Kluczem jest uważność, czyli świadomość, obserwacja, przytomność, decyzja na co kierujemy naszą uwagę. To tylko tyle. Jednak ta prosta praktyka nie jest łatwa i mogą się o tym przekonać adepci kursu MBSR. Mamy wyuczone „automatyzmy”, którymi posługujemy się na co dzień z przyzwyczajenia, aby było szybciej. Niestety, choć bardzo funkcjonalne, automatyzmy te odciągają nas od życia w bieżącej chwili. Powierzchownie prześlizgujemy się przez teraźniejszość do następnej aktywności albo intensywnie rozmyślamy o tym co już się wydarzyło. Dlatego początkowo trudno nam jest osadzić się w teraźniejszości. Jednak regularna praktyka szybko daje o sobie znać i pozwala nam zatrzymać się i doświadczyć bycia tu i teraz.

Kolejna edycja start 21 MARCA 2018 

zapisy w toku 

zapraszam 

dzien-uwaznosci

Jeśli chciałbyś/ chciałabyś wziąć udział w kursie, na stronie będą pojawiać się na bieżąco informacje o kolejnych terminach.
Następna edycja planowana NA MARZEC 2018

Inspiracje:

UWAŻNOŚĆ jest cudem – jak mówi tradycja buddyjska, cudem dzięki któremu poznajemy siebie samych. Potrzebujemy spokoju serca i samokontroli jeśli chcemy, aby nasze wysiłki i starania przynosiły zamierzone rezultaty. Tracąc samokontrolę, pozwalamy negatywnym emocją zakłócić nasze życie i odbieramy mu tym samym szczególną wartość.

UWAŻNOŚĆ posiada głębokie znaczenie dla współczesnego świata jest przebudzeniem i życiem w harmonii ze sobą i światem, jest dociekaniem kim jesteśmy, co nami kieruje,  jakie są nasze intencje jaki jest nasz pogląd na świat i nasze w nim miejsce.

UWAŻNOŚĆ pozwala nam wyłączyć automatycznego pilota naszych działań, reakcji, zachowań,pomaga nam przebudzić się ze snu nieświadomości, dzięki czemu możemy korzystać z pełnego zakresu swoich  możliwości…

    Poprzez uważną i systematyczną samoobserwację, służącą wewnętrznemu badaniu własnej natury, a w szczególności natury własnego umysłu, możemy w swoje życie wprowadzić więcej zadowolenia, spełnienia, harmonii i dobrostanu.

UWAŻNOŚĆ bywa nazywana sercem buddyjskiej medytacji. Jest to prosta koncepcja, której moc ujawnia się w naszym codziennym życiu. Oznacza szczególny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na chwilę obecną i nieosądzającą, dzięki której uczymy się akceptować życie które właśnie się wydarza tu i teraz chwila po chwili.

    Jeśli przez wiele chwil nie jesteśmy w pełni przytomni, możemy przeoczyć to, co najcenniejsze w życiu oraz nie mamy przestrzeni do tego by uświadomić sobie własnych możliwości rozwoju i przemiany.

  UWAŻNOŚĆ pozwala nam w prosty i niezwykle skuteczny sposób ruszyć z miejsca w którym utknęliśmy, ponownie skontaktować się z własną mądrością i intuicją. Stwarza nam możliwość świadomego decydowania o kierunku i jakości naszego życia, relacji, włączając w to związki z rodziną, pracą, otoczeniem i światem.

Dzięki praktyce uważności zyskujemy skuteczne narzędzie zrozumienia mechanizmów działania własnego umysłu oraz jego wpływu na nasze postrzeganie i postępowanie.

UWAŻNOSĆ jest sztuką świadomego życia.

Każdą czynność powinniśmy wykonywać uważnie

Aby zapanować nad naszym umysłem i uspokoić myśli, uważnie przyglądajmy się naszym doznaniom w ciele, uczuciom i wrażeniom zmysłowym oraz nauczmy jednoczyć się z nimi. Nauczmy się patrzeć na siebie i innych oczami pełnymi współczucia.

    „Wszystko sprowadza się do tego, że dokądkolwiek idziemy, idziesz tam gdzie właśnie kroczysz.

Cokolwiek kończysz, jesteś tym, co właśnie ukończyłeś. O czymkolwiek myślisz w tej chwili, jesteś tym co cię zaprząta.”

„Tylko ten dzień świta, którego jesteśmy świadomi.”

H.D THOREAU

„Kiedy twojego umysłu nie przesłaniają rzeczy zbędne, jest to najlepszy czas w twoim życiu.”

WU-MEN

„Czy masz cierpliwość czekać, aż twój muł opadnie i woda stanie się klarowna? Czy potrafisz trwać nieporuszony aż właściwe działanie zrodzi się samo z siebie?”

LAO-TZU

„To co za nami i co przed nami to błahe sprawy w porównaniu z tym, co jest w nas”

O.W.HOLMES

Moi ukochani Nauczyciele i Mentorzy

Małgosia Jakubczak

Współfundatorka Polskiego Instytutu Mindfulness,propagatorka mindfulness w Polsce 

Lama Ole Nydahl

Nauczyciel medytacji w szkole Karma Kagyu

Jon Kabat – Zinn

Założyciel i kierownik Kliniki Łagodzenia Stresu w Ośrodku Medycznym Massachusetts

Charlotte Joko Beck

Thich Nhat Hanh

Mistrz Zen, założyciel Plum Village we Francji